Overlijdensbericht Jon Prijs

 

In Memoriam

Jon Prijs

 Wij als S.O.S. Matrozenkoor zijn erg verdrietig.
Na een langdurig ziekbed is ons lid en tekstschrijver Jon Prijs op 5 februari 2020 overleden.
Jon mocht slechts 59 jaar worden.

Dankbaar dat verder lijden hem gespaard is gebleven, maar verdrietig dat we deze markante S.O.S. Matroos voor altijd moeten missen.

Namens het bestuur en de leden wensen wij zijn vrouw en verdere familieleden veel sterkte toe in deze moeilijke periode.