In Memoriam Nanoek Schaafsma

Het S.O.S. Matrozenkoor heeft helaas het droeve bericht ontvangen dat Nanoek Schaafsma afgelopen maandag 17 juni op 16-jarige leeftijd is overleden temidden van de mensen die zij lief had en die haar lief hadden. Nanoek leed aan de ongeneeslijke stofwisselingsziekte Tay-Sachs waarvan de afloop helaas van tevoren bekend was.

Wij hebben als koor twee maal de eer gehad om via het Team Nanoek de Stofwisseltoer èn het onderzoek naar complexe stofwisselingsziekten financieel te mogen ondersteunen. Het Team zamelt via acties geld in om het onderzoek naar remedies voor de genezing van stofwisselings-ziekten te ondersteunen.
Vandaag, de dag dat de Stofwisseltoer 2019 van start ging, heeft de familie afscheid van haar moeten nemen.
De afloop van Nanoek’s ziekte was van tevoren bekend maar dat maakt het moment niet minder wrang…
Wij wensen als S.O.S.  Matrozenkoor de familie Schaafsma alle kracht toe om dit enorme verlies te dragen…