S.O.S. Matrozenkoor weer veelvuldig aanwezig tijdens de Veluwse Avondmarkt.

Met maar liefst 7 optredens tijdens de Veluwse Avondmarkten is het S.O.S. Matrozenkoor dit jaar prominent aanwezig.

5x bij de IJssalon “De IJstijd”               en 2x  in het centrum op de markt zelf.