Uitreiking 2e serie 2017 Sponsorbijdragen

  Op 21 december j.l. heeft het S.O.S. Matrozenkoor voor de 2e keer in 2017 een viertal Goede Doelen-organisaties kunnen verblijden met een sponsorbijdrage voor het verwezenlijken van haar doelstellingen.

  De Stichting Kaya, actief in het bijeenbrengen van fondsen voor onderzoek naar het VCF Syndroom, ontving 1.250 euro als bijdrage.

Hetzelfde bedrag ging naar TeamNanoek dat eveneens geld inzamelt voor onderzoek naar stofwisselingsziekten. 

  De Line Dance Club Groot Schuilenburg werd voor een gezamenlijke busreis die zij willen ondernemen beloond met een bedrag van 750 euro.

Als laatste de Stichting Buurtmensen die zich inzet voor de bewoners van Apeldoorn-Zuid door bijvoorbeeld gratis activiteiten aan te bieden waarmee de dreigende vereenzaming wordt tegengegaan.  Zij ontvingen hiervoor 800 euro.