Uitreiking van de 8e CD van het S.O.S. Matrozenkoor op 20 april

Op zaterdag 20 april a.s. vindt de uitreiking plaats van de allernieuwste CD van het S.O.S.  Matrozenkoor! Tijdens een optreden op het centrale plein van Winkelcentrum De Mheen   zal het eerste exemplaar worden overhandigd aan een persoon met een bijzondere band met het koor…

Het betreft alweer de 8e CD die het koor uitbrengt en dit exemplaar heeft voor de koorleden een wel héél bijzondere betekenis wat blijkt uit de naam van de CD die op hetzelfde moment tijdens het optreden wordt bekend gemaakt.

De nieuwe CD bevat wederom 19 nummers. Daarvan zijn 8 nummers volledig nieuw en nooit eerder verschenen op één van de CD’s van het koor. Het nieuwe repertoire is aangevuld met nummers die al langere tijd niet zijn opgenomen.

 

Het koor treedt op tussen 12.00 uur en 15.00 uur en rond 13.30 uur vinden de uitreiking en de bekendmaking van de naam plaats…