Het S.O.S. Matrozenkoor Apeldoorn

Het S.O.S. Matrozenkoor bestaat uit een groep enthousiaste zingende mannen uit Apeldoorn en omgeving. Het koor bestaat inmiddels ruim 23 jaar en in die tijd heeft het koor al méér dan 1.000 optredens verzorgd in en bij een breed scala aan locaties en evenementen.

Daarbij valt te denken aan Oranjefeesten, jaar- en kerstmarkten, braderieën, recepties, buurtfeesten en zelfs een aantal bruiloften en diverse andere evenementen

Het koor verzorgt daarnaast heel veel optredens in verpleeg-, verzorgings- en oudereninstellingen.

Zij beschikt over een eigen professionele muziekinstallatie en gebruikt ‘muziekbanden’ als begeleidingsmuziek. De koorleden dragen (wisselend bij de diverse optredens ) uniforme matrozenkledij.

Het repertoire dat wordt gezongen is geheel Nederlandstalig en bestaat uit bekende zeemansliedjes en gezellige Hollandse meezingers. Vanuit dit repertoire zijn inmiddels 8 CD’s uitgebracht.
Ook is er een USB-stick uitgebracht met prachtige kerstnummers.

Behalve dat de koorleden zelf héél veel plezier hebben in het zingen in koorverband en zij dankzij de succesvolle optredens óók veel plezier brengen bij hun toehoorders doet het S.O.S. Matrozenkoor meer…!

Het koor bestaat volledig uit vrijwilligers.  Alle vergoedingen die worden ontvangen voor de optredens die zij verzorgen en de opbrengst van de verkoop van de CD’s komt volledig ten goede aan projecten die door het koor worden ondersteund.  Jaarlijks worden door de koorleden een aantal goede doelen uitgezocht die voor ondersteuning in aanmerking komen.  Daarbij richten zij zich vooral op regionale doelen, met een focus op kinderen, en waarvan het resultaat vooral zichtbaar en aantoonbaar is. Voorwaarde is dat de doelen niet vanuit de reguliere fondsen ondersteund kunnen worden.

Als voorbeelden een paar doelen die het koor in de afgelopen jaren ondersteund zijn:  De opleiding van een hulphond voor een rolstoel-gebonden kind, de ontwikkeling van computergestuurde blaasinstrumenten voor kinderen die anders op geen enkele andere wijze in staat zouden zijn om een muziekinstrument te bespelen, het vervullen van de laatste wens van terminale patiënten middels de ‘Wensambulance’  en het inrichten van een ‘snoezelkamer’ om de communicatie en ontwikkeling van een 11-jarig visueel gehandicapt jongetje te versterken.

Zo snijdt het mes voor het S.O.S. Matrozenkoor aan 3 kanten:

  • De koorleden zingen met Gróót plezier hun repertoire
  • Het publiek Geniet en wordt zoveel mogelijk betrokken bij de optredens
  • Het geeft een geweldige voldoening om de Goede doelen financieel te ondersteunen die het zo hard nodig hebben…!