Projecten

 

Het S.O.S. Matrozenkoor zamelt fondsen in ten behoeve van de ondersteuning van Goede Doelen. Dat vindt enerzijds plaats door de vergoedingen die het koor ontvangt voor haar optredens en anderzijds door de verkoop van CD’s. Er zijn nog een 2-tal CD’s voor verkoop beschikbaar: 1 bestaande CD ‘Zeemansliedjes’ die wordt verkocht voor 5 euro per stuk en het allernieuwste exemplaar ’15 jaar’ met 19 niet eerder uitgebrachte nummers uit 2016 die wordt verkocht voor 10 euro. Incidenteel worden (particuliere) giften ontvangen.
Al deze opbrengsten worden in een fonds gestort van waaruit 2 x per jaar projecten worden ondersteund door het koor.
Ieder koorlid kan tijdens de halfjaarlijkse ronde één of meerdere goede doelen nomineren en uit die nominaties worden 3 à 4 organisaties gekozen die voor ondersteuning in aanmerking komen. Deze organisaties worden tijdens één van de optredens uitgenodigd en via een kort ceremonieel worden de cheques uitgereikt door één van de koorleden.

 

Criteria voor ondersteuning:

Om voor ondersteuning in aanmerking te komen heeft het koor een aantal criteria opgesteld:

 • Het gaat om kleinschalige doelen op basis van particuliere initiatieven
 • Het doel heeft bij voorkeur een regionaal werkgebied (De Veluwe)
 • Projecten zijn bij voorkeur gericht op kinderen
 • Het doel heeft geen mogelijkheden om gebruik te maken van de reguliere ondersteunende fondsen

De voorgaande criteria zijn een richtlijn. Een helder en succesvol doel wat de koorleden aanspreekt maar dat bijvoorbeeld haar werkgebied wat verder weg heeft kan óók in aanmerking komen voor ondersteuning.

Particulieren en/of organisaties die denken te kunnen voldoen aan voorgaande criteria kunnen hun project en motivatie aanmelden bij het koor via het email-adres info@sosmatrozenkoor.nl . Bij een positieve beoordeling zal het project door één van de koorleden worden geadopteerd en genomineerd voor ondersteuning. Per halfjaarlijkse ronde worden maximaal 4 projecten gehonoreerd.

 

Doelen voorgaande jaren

In de 15 jaren van haar bestaan heeft het S.O.S. Matrozenkoor al vele aansprekende goede doelen-organisaties ondersteund en hen zo op weg geholpen haar doelen te realiseren, bijvoorbeeld:

Soms ver weg…

 • Een weeshuis-project in India
 • Opzetten van naaiateliers voor jonge weesmeisjes in Brazilië

Maar óók dicht bij…

 • Ondersteuning van de Stichting Bulters Mekke die de opleiding van hulphonden verzorgt voor mensen die daar niet via de reguliere kanalen over kunnen beschikken
 • Ondersteuning van een stichting die mede de zorg draagt voor een meisje dat Duchenne-draagster is, hetgeen zéér zelden voorkomt
 • Financiering van computergestuurde blaasinstrumenten voor jongeren die anders geen mogelijkheden hebben een instrument te bespelen
 • Het financieren van een leerlingplaats bij het Kids College in Apeldoorn
 • En nog vele, vele anderen…

 

 

Doelen 2016

2e uitreiking op 17 december 2016

 

 

Op Zaterdag 17 december heeft het S.O.S. Matrozenkoor haar 2e serie sponsorbijdragen van 2016 uitgereikt aan de organisaties die daarvoor waren genomineerd. Dit vond plaats gedurende een korte ceremonie tijdens het Kerst-optreden van het koor op het Winkelcentrum De Mheen in Apeldoorn. Dit keer mochten de Stichting Kaya, de Veluwse Wensambulance en het Campagneteam Huntington een cheque van maar liefst 1.000 euro in ontvangst nemen.

De 1e ‘gelukkige’was de Stichting Kaya, 2016-uitreiking2-de-mheen-1

opgericht door de ouders van Kaya. Kaya is een meisje van 7 jaar oud en is geboren met het zogenaamde ‘22q11 deletiesyndroom’. Dat betekent dat ze heeft moeite met verstaanbaar praten, ze houdt niet van drukke situaties en wordt snel ziek. Lichamelijk is ze ook niet sterk. De financiële bijdragen zijn bestemd voor de ontwikkeling van Kaya en onderzoek naar dit nog onbekende syndroom.
Meer informatie is te vinden op de site van de Stichting Kaya.

 

De 2e toekenning was bestemd voor Veluwse Wens Ambulance.

2016-uitreiking2-de-mheen-3De Stichting Veluwse Wens Ambulance maakt het mogelijk om mensen die verkeren in een terminaal stadium van hun leven, hun (laatste) wens geheel kosteloos in vervulling te laten gaan. De wensen en behoeften van de wensvrager staan daarbij centraal.
Meer informatie over de Veluwse Wensambulance kunt u hier vinden…

 

 

 

De 3e en laatste bijdrage is toegekend aan het Campagneteam Huntington.
2016-uitreiking2-de-mheen-2
Het Campagneteam Huntington heeft als doel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te financieren dat tot een genezende therapie voor de ziekte van Huntington moet leiden.

De ziekte van Huntington is een vreselijke en mensonterende ziekte welke qua symptomen een combinatie lijkt van de Ziekte van Alzheimer, Parkinson en ALS. Huntington is een erfelijke ziekte die ontstaat door een DNA mutatie.

Meer informatie over het Campagneteam Huntington kun u hier vinden…

 

1e uitreiking op 4 augustus 2016

 

De Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn

zet zich in voor de opvang en (her-)huisvesting van Apeldoornse zwerfjongeren die geen plaats hebben of kunnen krijgen binnen de reguliere opvang. zwerfkinderenEen prachtig initiatief dat het koor graag met een gift wil ondersteunen.
Klik hier voor meer informatie over het werk van de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn. Op deze pagina staan de initiatieven vermeld en ook de uitreiking van de cheque door het S.O.S. Matrozenkoor op 4 augustus 2016.
De stichting is ondersteund met een bedrag van 1.000 euro.

 


 

De Stichting Straatkinderen Roemenië ondersteunt ter plekke in Roemenië gezinnen en straatkinderen uit de armste lagen van de bevolking. Een initiatief dat al eerder (in 2015) is ondersteund en door het kleinschalige karakter en en de fantastische resultaten opnieuw in aanmerking is gekomen! Eén bestaand en een tweetal nieuwe initiatieven zijn beloond met € 500 per project. ellen rotaru
Klik hier voor de FaceBook-pagina van Ellen Rotaru die ter plekke de uitvoering en ondersteuning van de projecten ter hand neemt.

Het berichtje van Ellen nadat ze het bericht over de ondersteuning ontvangen had:

Gisteren avond kreeg ik deze foto van mijn oude klasgenote Sonja ten Have. Hier nemen Alex en Wim de cheques in ontvangst voor projecten in Constanta Roemenie.
500 euro voor kinderen te school, 500 euro voor het huisjes opknappen van arme families en 500 euro voor de straatkinderen van Casa Sami.
Geweldig toch? Dat geeft mij weer nieuwe energie!
SOS Matrozenkoor: Hartelijk bedankt namens Ellen en het team van Casa Sami

Het Project Snoezelkamer voor Jop voorziet in de inrichting van een Snoezelkamer voor Jop, een vrolijk 8-jarig jongetje wat helaas nog over slechts 2% van het normale zicht beschikt.
 jop
Als de kamer gereed is kan  Jop beschikken over verschillende vormen van beeld- en geluidstechnieken en zo ervaringen opdoen die positief zullen bijdragen aan zijn ontwikkeling.
Het project is ondersteund met een bedrag van 1.000 euro.
Meer informatie over snoezelkamers vind u hier.

Het Project Team Nanoek ontving van een bijdrage van € 1.000. Team Nanoek maakt zich sterk d.m.v. het inzamelen van middelen medisch onderzoek te financieren naar stofwisselingsziekten. Verschillende initiatieven worden daarvoor ondernomen zoals fietstoertochten en rommelmarkten.
Van stofwisselingsziekten zijn inmiddels meer dan 600 varianten bekend en door de zeldzaamheid en de onbekendheid zijn er nauwelijks of geen remedies of behandelingen beschikbaar.
NanoekTeam Nanoek ontleent haar naam aan de 13-jarige dochter van één van de initiatiefnemers. Ook voor haar is geen genezing mogelijk.

Voor meer informatie klik hier voor de FaceBook-pagina van Team Nanoek en hier voor de internetsite van de Stichting Stofwisselkracht.

 

De reactie van Sandrina Schaafsma, de moeder van Nanoek:

Alsnog bedankt voor het mogen meemaken van jullie optreden en het ontvangen van de cheque. Wat een enthousiast en vrolijk koor hebben jullie. Natuurlijk heb ik een paar cd’s gekocht om ook de anderen van het team van jullie te kunnen vertellen/laten horen. Binnenkort schrijf ik een stukje en plaats foto’s op onze site ( als ik terug ben van de vakantie in Dinant). 

Bedankt ook voor sturen van het logo (voor op onze fietsshirts tijdens de stofwisseltour van 2017). 

Met vriendelijke groet, Sandrina Schaafsma. 
Team Nanoek

 

en die van de Stichting Stofwisselkracht

Dank jullie wel voor het prachtige bedrag wat we vandaag van jullie ontvingen op ons bankrekening nummer. Van Sandrina Schaafsma, de moeder van Nanoek, heb ik gehoord dat het een hele mooie middag was 4 augustus. 

Ik heb een stukje op onze site gezet en wil dit ook op onze Facebook pagina publiceren.

Het stukje kunnen jullie nalezen op de volgende link:

http://www.stofwisselkracht.nl/nieuws/het-sos-mannenkoor-overhandigt-1000-aan-team-nanoek-voor-stofwisselkracht

Hartelijke groet,

Marike Groenendijk, voorzitter