Projecten

 

Het S.O.S. Matrozenkoor zamelt fondsen in ten behoeve van de ondersteuning van Goede Doelen. Dat vindt enerzijds plaats door de vergoedingen die het koor ontvangt voor haar optredens en anderzijds door de verkoop van CD’s en USB-sticks.
De verkoop is zó succesvol verlopen dat einde 2018 de volledige voorraad CD’s uitgeput raakte… De allernieuwste CD en USB-stick (Nummer 8!) is al weer van het voorjaar van 2019!
Alle opbrengsten worden in een fonds gestort van waaruit 2 x per jaar projecten worden ondersteund door het koor.
Ieder koorlid kan tijdens de halfjaarlijkse ronde één of meerdere goede doelen nomineren en uit die nominaties worden 3 à 4 organisaties gekozen die voor ondersteuning in aanmerking komen. Deze organisaties worden tijdens één van de optredens uitgenodigd en via een kort ceremonieel moment worden de cheques uitgereikt door één van de koorleden.

 

Criteria voor ondersteuning:

Om voor ondersteuning in aanmerking te komen heeft het koor een aantal criteria opgesteld:

 • Het gaat om kleinschalige doelen op basis van particuliere initiatieven
 • Het doel heeft bij voorkeur een regionaal werkgebied (De Veluwe)
 • Projecten zijn bij voorkeur gericht op kinderen
 • Het doel heeft geen mogelijkheden om gebruik te maken van de reguliere ondersteunende fondsen

De voorgaande criteria zijn een richtlijn. Een helder en succesvol doel wat de koorleden aanspreekt maar dat bijvoorbeeld haar werkgebied wat verder weg heeft kan óók in aanmerking komen voor ondersteuning.

Particulieren en/of organisaties die denken te kunnen voldoen aan voorgaande criteria kunnen hun project en motivatie aanmelden bij het koor via het email-adres info@sosmatrozenkoor.nl . Bij een positieve beoordeling zal het project door één van de koorleden worden geadopteerd en genomineerd voor ondersteuning. Per halfjaarlijkse ronde worden maximaal 4 projecten gehonoreerd.

 

Doelen voorgaande jaren

In de 21 jaren van haar bestaan heeft het S.O.S. Matrozenkoor al vele aansprekende goede doelen-organisaties ondersteund en hen zo op weg geholpen haar doelen te realiseren, bijvoorbeeld:

Soms ver weg…

 • Een weeshuis-project in India
 • Opzetten van naaiateliers voor jonge weesmeisjes in Brazilië

Maar óók dicht bij…

 • Ondersteuning van de Stichting Bulters Mekke die de opleiding van hulphonden verzorgt voor mensen die daar niet via de reguliere kanalen over kunnen beschikken
 • Ondersteuning van een stichting die mede de zorg draagt voor een meisje dat Duchenne-draagster is, hetgeen zéér zelden voorkomt
 • Financiering van computergestuurde blaasinstrumenten voor jongeren die anders geen mogelijkheden hebben een instrument te bespelen
 • Het financieren van een leerlingplaats bij het Kids College in Apeldoorn
 • En nog vele, vele anderen…

 

Doelen 2018

Uitreiking 2 augustus 2018

Op donderdagavond 2 augustus zijn tijdens een optreden van het S.O.S. Matrozenkoor bij “De IJstijd” in Beekbergen de sponsorbijdragen van 2018 uitgereikt.

Een drietal organisaties zijn hiervoor genomineerd en gekozen. Zij ontvingen ieder elk een cheque ter waarde van 1.000 euro:

 • Het Campagneteam Huntington ten behoeve van het financieren van onderzoek naar de ontwikkeling van medicijnen en de behandeling van de erfelijke Ziekte van Huntington.
 • Het Doggersbank Vroeghulpcentrum voor de aanschaf van speelgoed voor de kinderen die onder behandeling zijn.
 • De Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes welke verjaardagsfeestjes organiseert voor kinderen in achterstandssituaties.

De uitreiking vond plaats op donderdag 2 augustus op het terras van IJssalon De IJstijd in Beekbergen tijdens een optreden van het S.O.S. Matrozenkoor.

 

Doelen 2017

Uitreiking op 21 december 2017

  Op 21 december j.l. heeft het S.O.S. Matrozenkoor voor de 2e keer in 2017 een viertal Goede Doelen-organisaties kunnen verblijden met een sponsorbijdrage voor het verwezenlijken van haar doelstellingen.

  De Stichting Kaya, actief in het bijeenbrengen van fondsen voor onderzoek naar het VCF Syndroom, ontving 1.250 euro als bijdrage.

Hetzelfde bedrag ging naar TeamNanoek dat eveneens geld inzamelt voor onderzoek naar stofwisselingsziekten.

De Line Dance Club Groot Schuilenburg werd voor een gezamenlijke busreis die zij willen ondernemen beloond met een bedrag van 750 euro.

Als laatste de Stichting Buurtmensen die zich inzet voor de bewoners van Apeldoorn-Zuid door bijvoorbeeld gratis activiteiten aan te bieden waarmee de dreigende vereenzaming wordt tegengegaan.  Zij ontvingen hiervoor 800 euro.

Uitreiking op 3 augustus 2017

Donderdagavond 3 augustus  zijn de eerste sponsorbijdragen uitgereikt van het jaar 2017…

Drie gegadigden konden ieder 1.250 euro in ontvangst nemen om te besteden aan de goede doelen waarvoor zij zich inzetten…

De 3  organisaties konden dit keer worden geholpen met een bijdrage:

 • * Het wooninitiatief “Dburen” die een een kleinschalige woonvoorziening realiseren voor mensen met een beperking waar zij zich ècht thuis kunnen voelen,
 • * De stichting Ben Heart die zich inzet  voor kinderen in achterstands-situaties op Bali in Indonesië
 • * De Stichting Brent die zich naast het persoonlijke drama rondom de 9-jarige Brent inzet voor het verdere onderzoek naar een remedie voor neuroblastoom (kinderkanker)

3 initiatieven die fantastisch werk verrichten voor hun doelgroep…

 

 

Doelen 2016

Uitreiking op 17 december 2016

Op Zaterdag 17 december heeft het S.O.S. Matrozenkoor haar 2e serie sponsorbijdragen van 2016 uitgereikt aan de organisaties die daarvoor waren genomineerd.  Dit keer mochten de Stichting Kaya, de Veluwse Wensambulance en het Campagneteam Huntington een cheque van 1.000 euro in ontvangst nemen.

De 1e was de Stichting Kaya, 2016-uitreiking2-de-mheen-1

opgericht door de ouders van Kaya. Kaya is een meisje van 7 jaar oud en is geboren met het zogenaamde ‘22q11 deletiesyndroom’. Dat betekent dat ze heeft moeite met verstaanbaar praten, ze houdt niet van drukke situaties en wordt snel ziek. Lichamelijk is ze ook niet sterk. De financiële bijdragen zijn bestemd voor de ontwikkeling van Kaya en onderzoek naar dit nog onbekende syndroom.

De 2e toekenning was bestemd voor Veluwse Wens Ambulance.

2016-uitreiking2-de-mheen-3De Stichting Veluwse Wens Ambulance maakt het mogelijk om mensen die verkeren in een terminaal stadium van hun leven, hun (laatste) wens geheel kosteloos in vervulling te laten gaan. De wensen en behoeften van de wensvrager staan daarbij centraal.

 

 

 

De 3e en laatste bijdrage is toegekend aan het Campagneteam Huntington.
2016-uitreiking2-de-mheen-2
Het Campagneteam Huntington heeft als doel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te financieren dat tot een genezende therapie voor de ziekte van Huntington moet leiden.

De ziekte van Huntington is een vreselijke en mensonterende ziekte welke qua symptomen een combinatie lijkt van de Ziekte van Alzheimer, Parkinson en ALS. Huntington is een erfelijke ziekte die ontstaat door een DNA mutatie.

 

 

Uitreiking op 4 augustus 2016

De Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn

zet zich in voor de opvang en (her-)huisvesting van Apeldoornse zwerfjongeren die geen plaats hebben of kunnen krijgen binnen de reguliere opvang. zwerfkinderenEen prachtig initiatief dat het koor graag met een gift wil ondersteunen.
Klik hier voor meer informatie over het werk van de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn. Op deze pagina staan de initiatieven vermeld en ook de uitreiking van de cheque door het S.O.S. Matrozenkoor op 4 augustus 2016. De stichting is ondersteund met een bedrag van 1.000 euro.

 

 

 

 

 

Stichting Straatkinderen Roemenië ondersteunt ter plekke in Roemenië gezinnen en straatkinderen uit de armste lagen van de bevolking.

ellen rotaruEen initiatief dat al eerder (in 2015) is ondersteund en door het kleinschalige karakter en en de fantastische resultaten opnieuw in aanmerking is gekomen! Eén bestaand en een tweetal nieuwe initiatieven zijn beloond met € 500 per project. 
Klik hier voor de FaceBook-pagina van Ellen Rotaru die ter plekke de uitvoering en ondersteuning van de projecten ter hand neemt.

Het Project Snoezelkamer voor Jop voorziet in de inrichting van een Snoezelkamer voor Jop, een vrolijk 8-jarig jongetje wat helaas nog over slechts 2% van het normale zicht beschikt.
 jop
Als de kamer gereed is kan  Jop beschikken over verschillende vormen van beeld- en geluidstechnieken en zo ervaringen opdoen die positief zullen bijdragen aan zijn ontwikkeling.
Het project is ondersteund met een bedrag van 1.000 euro.

Het Project Team Nanoek ontving van een bijdrage van € 1.000. Team Nanoek maakt zich sterk d.m.v. het inzamelen van middelen medisch onderzoek te financieren naar stofwisselingsziekten. Verschillende initiatieven worden daarvoor ondernomen zoals fietstoertochten en rommelmarkten.
Van stofwisselingsziekten zijn inmiddels meer dan 600 varianten bekend en door de zeldzaamheid en de onbekendheid zijn er nauwelijks of geen remedies of behandelingen beschikbaar.

NanoekTeam Nanoek ontleent haar naam aan de 13-jarige dochter van één van de initiatiefnemers. Ook voor haar is geen genezing mogelijk.

Voor meer informatie klik hier voor de FaceBook-pagina van Team Nanoek en hier voor de internetsite van de Stichting Stofwisselkracht.