Historie

Hoe het allemaal begon:

Het begon allemaal rond Koninginnedag 2001. Een aantal leden van Tennisvereniging De Maten uit Apeldoorn waren de grondleggers van het nu zo succesvolle S.O.S. Matrozenkoor. Wat begon met een lied zingen na een avondje tennis groeide uit tot honderden optredens door de jaren heen. Het koor bestaat nu uit 30 zangers. Deze ‘matrozen’ zingen met veel plezier en mede door hun enthousiasme zorgen zij voor onvergetelijke en gezellige optredens. In de loop der tijden zijn inmiddels 8 Cd’s en een Kerst-USB-stick uitgebracht met nagenoeg het gehele repertoire van het koor.

CIMG4009  2016-1

De eerste uitgebrachte Cd’s…                              …nummer zeven…

 

nummer 8

en de Kerst USB-stick uit 2021…

 

Vele hoogtepunten heeft het koor inmiddels meegemaakt, o.a.:

Maar……, uiteindelijk doen wij het voor doelen die steun verdienen omdat ze niet op andere bronnen kunnen terugvallen. Met het geld, ontvangen voor optredens en CD-verkoop steunen wij organisaties die zich daarvoor inzetten.

 

Hoe het nu is:

Het is ‘doodgewoon’ geworden dat het koor zo’n 55 keer per jaar in de regio Apeldoorn optreedt in verschillende samenstellingen…
Nog steeds volledig bestaand uit enthousiaste vrijwilligers, maar goed getraind en met een professionele uitstraling!

Het koor (voorheen had het geen formele status…) is sinds 2015 een vereniging met een formele rechtspersoon en een gekozen bestuur. Dit is gebeurd bij notariële akte.

Dit is gedaan om een aantal redenen:

  • De democratisering is verder vorm gegeven (de ledenraad, dus de leden nemen de formele besluiten)
  • De bezittingen (financiële middelen en bezittingen zoals de geluidsinstallatie/aanhanger etc.) en de overeenkomsten (verzekeringen e.d.) staan allemaal op naam van de vereniging i.p.v. op naam van individuele bestuursleden
  • B.v. financiële- en aansprakelijkheidsrisico’s kunnen worden afgedekt middels verzekeringen
  • Het koor kon door deze statuswijziging lid worden van b.v. de Apeldoornse Korenfederatie

De huidige bestuursleden zijn:  Evert Zijlstra (voorzitter),  Martin Distelbrink (secretaris),  Harry Struyck (penningmeester), Henk Snijder (algemeen bestuurslid) en Sjaak Platje (algemeen bestuurslid)