Deelnemen…?

Belangstelling om eens bij een enthousiaste groep zingende mannen te komen kijken?

Dat kan bij het Apeldoornse S.O.S. MATROZENKOOR!

  • die met elkaar zeemansliederen en Nederlandstalige populaire nummers ten gehore brengen,
  • die met hun optredens en verkoop van CD’s lokale goede doelen steunen,
  • die gezelligheid en vriendschap hoog in het vaandel hebben staan,
  • waarbij nieuwe collega-matrozen méér dan welkom zijn…….

Het S.O.S. Matrozenkoor telt momenteel 30 (mannelijke) zingende leden die het heerlijk vinden om zeemansliedjes en ander vrolijk Nederlands repertoire te zingen én om iets voor een ander te doen. Bij het aantal van 30 is het maximale aantal leden voor het koor bereikt, onder andere in verband met de beperkte ruimte die we vaak hebben op onze optredens locaties en de beperkingen van onze eigen geluidsinstallatie. Er geldt dus momenteel een ledenstop.

De goede doelen, die door het koor gesteund worden, kiezen de leden zelf uit. Jaarlijks worden met een gemiddeld bedrag van zo’n € 10.000 verschillende kleinschalige goede doelen ondersteund.

Het koor treedt ongeveer 55 keer per jaar op in zorginstellingen, op braderieën, feestjes en jaarmarkten. Er wordt daarnaast ongeveer 20 keer per jaar gerepeteerd. De repetities vinden (m.u.v. de zomermaanden juli en augustus) plaats op maandagavond van 19.30u tot 21.30u en dan gemiddeld één keer per 14 dagen. Als locatie wordt het gezellige buurthuis “Ons Honk” gebruikt aan de Sperwerlaan 18 in Apeldoorn.

De optredens concentreren zich vooral op Apeldoorn en omgeving. Maar… er zijn óók uitzonderingen: b.v. een jaarlijks optreden tijdens de Wereldhavendagen bij de scheepsterminal van de Holland-Amerikalijn in Rotterdam!

De frequentie van de optredens varieert en is afhankelijk van het seizoen; ’s zomers wordt er vaker opgetreden dan ’s winters.

Het S.O.S. Matrozenkoor beschikt over eigen voorzieningen zoals de genoemde professionele geluidsapparatuur, een tent voor buiten-optredens en uniforme kleding voor alle matrozen.

En het gaat niet alleen om de goede doelen…… De leden hebben met elkaar vooral plezier en dat is een bijzonder belangrijk onderdeel! De stem en het meedenken als vrijwilliger worden zéér op prijs gesteld.

Want alleen met elkaar kan dit tot een blijvend succes gemaakt worden!

Wil je méér informatie of eens praten over het koor dan kan dat door:

  • een e-mail te sturen aan info@sosmatrozenkoor.nl,
  • te bellen met Evert Zijlstra op telefoonnummer 055 – 541 33 68 of 06 – 54 29 25 98.